Contributie

 

Groepen en lesgeld*

Ouder/ kind gym € 120,00
Kleutergym € 112,00
Juniorleden t/m 15 jaar € 132,00
Seniorleden16 jaar en ouder € 152,00
Jong Talent / Selectie € 297,00
Springuur JT & Selectie € 125,00
2de lesuur recreanten    € 100,00

 

 

 

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00.

 

Betaling

Betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats op basis van automatische incasso.

Bij vragen over de betalingen kan contact worden opgenomen met onze penningmeester, Sari Vos